სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პირველ კვარტალში პრივატიზების გეგმა 134.25%-ით შეასრულა

დრო: 2020-05-11 17:50:05

 

სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ პრივატიზების შედეგად სახელმწიფო ბიუჯეტში 43, 633, 544 ლარის მობილიზება შეძლო და პირველ კვარტალში პრივატიზების გეგმა 134.25%-ით შეასრულა. ამასთან, გაცნობებთ, რომ არაფინანსური აქტივების პრივატიზების საფუძველზე სახელმწიფო ბიუჯეტის პირველი კვარტლის გეგმა 32,500,000 ლარს შეადგენდა.