საქართველოს მთავრობა

საქართველოს პრეზიდენტი

საქართველოს პარლამენტი

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო

საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო

სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტური სამინისტრო

საქართველოს გარემოს დაცვის სამინისტრო

საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო

საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრო

საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო

საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტრო

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო

საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო

საქართველოს უზენაესი სასამართლო

თბილისის საქალაქო სასამართლო

საქართველოს ეროვნული ბანკი

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

თბილისის მერია

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა

საქართველოს ბიზნესომბუდსმენი