გიორგი დუგლაძე

 სააგენტოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი და ადგილი

1983 წლის 15 მარტი

თბილისი, საქართველო

განათლება

2000 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ეკონომიკურ სამართალში

2006 წ. ივლისი 2005 – 2008 ნორვიჩის უნივერსიტეტი  - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობებში. 2008 წ; მიმართულება: ეკონომიკა

სამუშაო  გამოცდილება

2008 – 2009  ს.ს “გომის სპირტისა და არყის კომპანია“  -   თანამდებობა -  საერთაშორისო ბიზნეს განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი

 2009.02- 2009.10 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო  -  თანამდებობა - ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2010. - 2013      გაზეთი ნიუ იორკ თაიმსი  - თანამდებობა - გაზეთ “The New York Times”-ის საქართველოს წარმომადგენლობის კომერციული       დირექტორი

2013.04 – 2014.05   ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯორჯია ტრანზიტი“- თანამდებობა - ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი

2014.05 – 2018.04 ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯიარ ტრანზიტი“ - თანამდებობა - დირექტორის მოადგილე; თანამდებობა - სატენდერო კომისიის თავჯდომარე

2018.05 – 2018.11  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - თანამდებობა - გენერალური დირექტორი          

2018.11 –  დღემდე  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  -  თანამდებობა - თავმჯდომარე          

უნარ-ჩვევები

ენები: ქართული, ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად).

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ჯილდოები

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური აკადემიური სტიპენდია 15,000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში.

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური გრანტი 5000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში, სპორტულ   ღონისძიებებში მიღებულ მონაწილეობისათვის, (ჭიდაობა).

 

 

იოსებ ოქრომელიძე

 სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე

დაბადების თარიღი:

1978 წლის 09 თებერვალი


განათლება
1995 წ. - 1999 წ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საავიაციო სასწავლო-სამეცნიერო ინსტიტუტის ბაკალავრის სრული კურსი.
2003 - 2006 წ. - თბილისის სამართლისა და საგარეო-ეკონომიკურ ურთიერთობათა უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი, კვალიფიკაცია იურისტი
2003 წ. 06.10-17.10 - ნატოს სამხედრო-სამოქალაქო ურთიერთთანამშრომლობის კურსი, (თურქეთი, ქ.ანკარა)
2005 წ. 03.01 – 18.04 - საერთაშორისო ინგლისური ენის შემსწავლელი კურსი (ლიტვა, ქ. ვილნიუსი)


სამუშაო  გამოცდილება
01.2019 წ. - დღემდე სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
11.2018 წ. – 01.2019 წ. - სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი;
07.2018 წ. - 11.2018 წ. - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო- ეკონომიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილე;
02.2018 წ. – 07.2018 წ. - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საფინანსო-ეკონომიკური დეპარტამენტის სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;
03.2016 წ. – 02.2017 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი;
09.2015 წ. – 02.2018 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, სახელმწიფო რწმუნებულის-გუბერნატორის პირველი მოადგილე;
08.2015 წ. – 09.2015 წ. - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს  გამგებლობაში მყოფი შპს „საქართველოს მელიორაცია“ შესყიდვების სამსახურის უფროსი;
04.2015 წ. – 07.2015 წ. - გორის, კასპის, ქარელის, ხაშურის მუნიციპალიტეტებსა და ქალაქ გორის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო რწმუნებულის - გუბერნატორის ადმინისტრაცია, რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსი;
09.2008 წ. – 03.2015 წ. - საქართველოს დაზვერვის სამსახური, სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველოს უფროსი;
06.2007 წ. – 08.2008 წ. - საქართველოს კონტროლის პალატა მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი;
06.2005 წ. – 06.2007 წ. - სსიპ „სახელისუფლებო სპეციალური კავშირებისა და ინფორმაციის სააგენტოს სიტუაციური ცენტრის“ ინფორმაციული განყოფილების სპეციალისტი;
02.2003 წ. – 05.2005 წ. - საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო თავდაცვის პოლიტიკისა და საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის  საერთაშორისო სამართლებრივი სამმართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების მომზადების განყოფილების სპეციალისტი, თავდაცვის  პოლიტიკისა და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციის დეპარტამენტის საერთაშორისო სამართლებრივი სამმართველოს საერთაშორისო სამართლებრივი ანალიზის განყოფილების უფროსი ოფიცერი;


უნარ-ჩვევები
ენები: ქართული, ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად).
კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.


ჯილდოები და სხვა მიღწევები
03.2007- 05.2007 - შპს ბუღალტერთა მომზადების ცენტრი, ბუღალტრული აღრიცხვების საერთაშორისო სტანდარტებისა და საგადასახადო სისტემის შემსწავლელი კურსი;
01.2005 – 04.2005 - ლიტვის ეროვნული თავდაცვის სამინისტრო, საერთაშორისო ინგლისური ენის კურსი.
10.2003 – 10.2003 - თურქეთის სასწავლო ცენტრი, ნატოს სამხედრო-სამოქალაქო (CIMIC) ურთიერთობების კურსი.

 

ირაკლი შენგელია

 სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი:

1984 წლის 24 ივლისი

განათლება
2006 - 2010 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დოქტორანტურა, სამართლის დოქტორი;
2001 - 2006 წ. - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, სამართალმცოდნე; 

სამუშაო გამოცდილება
2015 წლის 7 აპრილიდან - დღემდე - თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
2014 - 2015 - თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
2014 - 2015 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს სახელმწიფო ქონების აღრიცხვისა და მონიტორინგის დეპარტამენტი;
2013 - 2014 - დეპარტამენტის უფროსი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს მობილური ჯგუფი (დეპარტამენტი);
2012 წელი - თავმჯდომარის მრჩეველი, სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო; 
2012 წელი - თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტო;
2011 – 2012 - სამმართველოს უფროსი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს პრივატიზების დეპარტამენტის ტერიტორიულ ორგანოებთან ურთიერთობის სამმართველო;
2010 – 2011 - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს რეორგანიზაციისა და ლიკვიდაციის სამმართველო;
2010 წელი - სამმართველოს უფროსი, სსიპ - საწარმოთა მართვის სააგენტოს დარგობრივი ეკონომიკის სამმართველო;
2010 წელი - სამსახურის უფროსი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გირავნობის, საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის სამსახური;
2009 – 2010 - ასისტენტი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს რეგისტრაციისა და კადასტრის უზრუნველყოფის სამსახური;

2008 – 2009 - განყოფილების უფროსი, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება;
2007 – 2008 წელი - შტატგარეშე მოსამსახურე, სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახურის ყადაღისა და საგადასახადო გირავნობის/იპოთეკის რეგისტრაციის განყოფილება.

ენები
ქართული (მშობლიური), ინგლისური

ოჯახური მდგომარეობა
მეუღლე და ერთი შვილი

 

თინათინ ჩაჩანიძე

 სააგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი:

08.01.1984


განათლება
12.2006 - 10.2009 - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სამართლის დოქტორი;
09.2001 - 06.2006 - თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი, საქართველო, სამართლისმცოდნე გამოცდილება
01.2018 - დღემდე - საგენტოს თავმჯდომარის მოადგილე, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“;
09.2016-01.2018 - საგენტოს თავმჯდომარის მოადგილის მოვალეობის შემსრულებელი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“;
09.2014- 01.2018 - იურიდიული დეპ-ის უფროსი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო;
09.2012 - 09.2014 - იურიდიული დეპარტამენტი, სამართლებრივი უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი, სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო“;
10.2011 - 09.2012 - სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
07.2011 - 10.2011 - პრივატიზების დეპარტემენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
11.2010 - 07.2011 - იურიდიული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო;
10.2009 -11.2010 - სახელშეკრულებო ვალდებულებათა მონიტორინგის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი, საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო;
05.2009 - 09.2009 - სპეციალისტი, სსიპ „ თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
11.2008 - 04.2009 - იურიდიული სამსახურის უფროსის მოადგილე, სსიპ , ,
თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
09.2006 - 11.2008 - სპეციალისტი, სსიპ „თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი“,
საგანმანათლებლო საქმიანობა
01.2011 - - დღემდე - მოწვეული ლექტორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი;

09.2018 - დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, საქართველოს ეროვნული
უნივერსიტეტი;
03.2013 -07.2015 - ასოცირებული პროფესორი, აღმოსავლეთ ევროპის სასწავლო
უნივერსიტეტი;
09.2010 - - დღემდე - ასოცირებული პროფესორი, კავკასიის უნივერსიტეტი;
09.2009 - 12.2010 - ასისტენტ-პროფესორი, სსიპ „თბილისის ეკონომიკურ
ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
05.2009 - 09.2009 - სპეციალისტი, სსიპ „თბილისის ეკონომიკურ ურთიერთობათა
სახელმწიფო უნივერსიტეტი;
02.2007 - 06.2009 - მოწვეული ასისტენტ-პროფესორი, სსიპ „თბილისის
ეკონომიკურ ურთიერთობათა სახელმწიფო უნივერსიტეტი“;
ენები
ქართული, ინგლისური და რუსული

ტრენინგები, სხვა მიღწევები
08.2018-09.2018 - სასწავლო კურსი „სტრუქტურული რეფორმები“, ვენის
გაერთიანებული ინსტიტუტი, ვენა, ავსტრია;
10.2016 - სასწავლო კურსი „საჯარო და კერძო თანამშრომლობა“, ვენის
გაერთიანებული ინსტიტუტი, ვენა, ავსტრია;
09.2013 - სასწავლო კურსი „პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების პოლიტიკა“,
ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი, ვენა, ავსტრია;
12.2012 - სასწავლო კურსი „ადმინისტრაციული რეფორმები გლობალურ
გარემოში“, ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი; ვენა, ავსტრია;
ნაშრომები, პუბლიკაციები
გამოქვეყნებული აქვს მონოგრაფია და 5 სამეცნიერო სტატია.
ოჯახური მდგომარეობა
არ არის დაოჯახებული