ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს სსიპ „სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში“ კონკურსის ჩატარების წესსა და კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესს:  

ბრძანებულება კონკურსის წესის შესახებ

კონკურსის გასაჩივრების წესი

კონკურსის შედეგები

2018 წლის III კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა.

2018 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები

2018 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები

  2017 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები

  2017 წელი II და III კვარტალი კონკურსის შედეგები

2017 წლის I კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში კონკურსის წესით ვაკანტურ თანამდებობაზე დაინიშნა ერთი ადამიანი.

2016 წლის IV კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა.

2016 წლის III კვარტალში სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში ვაკანტურ თანამდებობებზე კონკურსი არ გამოცხადებულა.

  2016 წელი I და II კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

 2015 წელი IV კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

 2015 წელი III კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

 2015 წელი II კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

 2015 წელი I კვარტალი კონკურსის შედეგები (გამარჯვებულ პირთა ვინაობა)

 

სააგენტოში დასაქმებულ პირთა რაოდენობა  გენდერულ ჭრილში 2015 წელს

მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობა 

 2014 წელი

სააგენტოში დასაქმებულთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში

 

მენეჯერულ პოზიციებზე დასაქმებულთა რაოდენობა