გიორგი დუგლაძე

 სააგენტოს თავმჯდომარე

დაბადების თარიღი და ადგილი

1983 წლის 15 მარტი

თბილისი, საქართველო

განათლება

2000 – 2006 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი   - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ეკონომიკურ სამართალში

2006 წ. ივლისი 2005 – 2008 ნორვიჩის უნივერსიტეტი  - ბაკალავრიატი საერთაშორისო ურთიერთობებში. 2008 წ; მიმართულება: ეკონომიკა

სამუშაო  გამოცდილება

2008 – 2009  ს.ს “გომის სპირტისა და არყის კომპანია“  -   თანამდებობა -  საერთაშორისო ბიზნეს განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელი

 2009.02- 2009.10 საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო  -  თანამდებობა - ექსპორტის ხელშეწყობის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი

2010. - 2013      გაზეთი ნიუ იორკ თაიმსი  - თანამდებობა - გაზეთ “The New York Times”-ის საქართველოს წარმომადგენლობის კომერციული       დირექტორი

2013.04 – 2014.05   ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯორჯია ტრანზიტი“- თანამდებობა - ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსი

2014.05 – 2018.04 ს.ს „საქართველოს რკინიგზის“  მიერ დაფუძნებული კომპანია შ.პ.ს „ჯიარ ტრანზიტი“ - თანამდებობა - დირექტორის მოადგილე; თანამდებობა - სატენდერო კომისიის თავჯდომარე

2018.05 – 2018.11  საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო - თანამდებობა - გენერალური დირექტორი          

2018.11 –  დღემდე  სსიპ სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო  -  თანამდებობა - თავმჯდომარე          

უნარ-ჩვევები

ენები: ქართული, ინგლისური (კარგად), რუსული (კარგად).

კომპიუტერის ცოდნა: პროფესიულ დონეზე Microsoft Office.

ჯილდოები

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური აკადემიური სტიპენდია 15,000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში.

ნორვიჩის უნივერსიტეტი. წლიური გრანტი 5000 აშშ დოლარი 2005 -2008 წლებში, სპორტულ   ღონისძიებებში მიღებულ მონაწილეობისათვის, (ჭიდაობა).