ოზურგეთის მუნიციპალიტეტი, სოფელი დვაბზუ

დრო: 2016-08-17 16:35:03

მიწის ფართობი:   30 294  კვ.მ. 

საკადასტრო კოდი: 26.19.15.034

შენობა-ნაგებობები: N1 განაშენიანების ფართით -  4,6 კვ.მ. N2 განაშენიანების ფართით - 58,8 კვ.მ. N3 (ნანგრევი) განაშენიანების ფართით - 449,5 კვ.მ.

შეფასებულია: 43 974 ლარად

გადაეცა: შპს "ასკანგელ ალიანსი"; მინერალური პროდუქტების მწარმოებელი ქარხანა; ბეტონიტური თიხის წარმოება.
ონლაინ კონსულტაცია
ENG